Antal ägare (1 eller 2)
Pris före skatteavdrag (inkl.moms)
Varav material
Resor m.m.
Under året redan utnyttjad skattereduktion
Underlag för skattereduktion (arbetskostnad)
Skattereduktion
Pris efter skattereduktion